Фінанси підприємств - Методичний посібник

Вступ

1. Касові операції та їх оформлення

1.1. Поняття каси й операційної каси

1.2. Прибуткові касові документи

1.3. Видаткові касові документи

2. Платіжне доручення

3. Розрахунки векселями

3.1. Оформлення векселя

3.2.Опротестування векселя

 Механізм розрахункових відносин за допомогою векселя.

4. Розрахунки  з використанням  чеків

4.1. Порядок отримання розрахункових чеків юридичною особою

4.2 Оформлення розрахункового чека чекодавцем

4.3. Прийняття розрахункового чека чекодержателем

5. Розрахунки шляхом заліку взаємних вимог

Розрахунки в порядку планових платежів

6. Договірне списання коштів з платника

7. Банківські платіжні картки

Використання пластикових карток: переваги і недоліки

8. Використання корпоративних карток

Нормативна база

СЛОВНИК

Додаток А

Додаток Б

Додаток Г

Додаток Е

Додаток Є

Додаток Ж

Додаток І

Додаток Л

Додаток М

Додаток О

Додаток П

Додаток Р

Додаток С

Додаток Т

Додаток Фзагрузка...