Проектний аналіз. - Богоявленська Юлія Вячеславівна

Зміст

Вступ

ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ.ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ РОЗДІЛ 1. Сучасна концепція проекту.Поняття проектного аналізу 1.1. Основні поняття проекту, проектного підходу та проектного аналізу

1.2. Проект та проектний аналіз: визначення, ознаки, концепція 1.2.1. Поняття «проект»

1.2.2. Ознаки проекту

1.2.3. Концепція проектного аналізу

1.2.4. Функції проектного аналізу. 1.2.5. Оточення проекту

1.2.6.Учасники проекту

РОЗДІЛ 2. Доцільність переходу підприємства на проектний метод управління. Етапи переходу Причини переходу підприємства на проектний метод управління

2.1. Причини переходу підприємства на проектний метод управління

2.2. Сутність доцільності переходу підприємства на проектний метод управління

2.3. Необхідність переходу підприємства на проектний метод управління

2.4. Результати впровадження методів та засобів управління проектами

2.5. Етапи переходу підприємства на проектний метод управління

РОЗДІЛ 3. Класифікація та типізація проектів 3.1. Класифікація типів проектів

3.2.Класифікація видів проектів

РОЗДІЛ 4. Життєвий цикл проекту

РОЗДІЛ 5. Етапи написання та управління проектом 5.1. Етапи  написання  проекту.

5.2. Етапи  управління  проектом

5.3. Прийняття рішення про готовність проекту до подальшої розробки та реалізації

5.4. Планування проекту 5.4.1. Попереднє  планування  діяльності

5.4.2. Принципи планування

5.4.3. Типи планування

5.4.4. Підготовка планування: практичний аспект

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ РОЗДІЛ 6. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі. 6.1. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі

6.2. Альтернативна вартість та альтернативні рішення

6.3. Цінність грошей у часі.

РОЗДІЛ 7. Грошовий потік

РОЗДІЛ 8. Формальні та неформальні критерії прийняття рішень

РОЗДІЛ 9. Динамічний аналіз беззбитковості проекту Точка беззбитковості

9.2. Критерії ефективності проектів

9.2.1. Чиста теперішня вартість

9.2.2. Внутрішня  норма  рентабельності

9.2.3. Коефіцієнт  вигід  та  витрат

9.2.4. Індекс прибутковості

9.2.5. Інші критерії ефективності проекту

РОЗДІЛ 10. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності. 10.1. Вплив визначеності, ризику та невизначеності на проектні рішення

10.2. Критерії оцінки ризику

10.3. Оцінка власного ризику

10.3.1.Імітаційний метод Монте-Карло

10.3.2. Аналіз чутливості

10.3.3. Аналіз сценаріїв

РОЗДІЛ 11. Маркетинговий аналіз проекту

11.1. Сучасна концепція маркетингу в проектному управлінні та проектному аналізі

11.1.1. Маркетингові дослідження, зовнішній та внутрішній аналізи

11.1.2. Розробка маркетингової стратегії

11.1.3. Формування концепції маркетингу проекту

11.1.4. Програма  маркетингу  проекту

11.2. План маркетингу

11.3. Бюджет маркетингу проекту

РОЗДІЛ 12. Технічний аналіз проекту

12.1. Технічний або виробничий план

12.2. Групи технічного аналізу проекту

РОЗДІЛ 13. Організаційний аналіз проекту

13.1. Організаційні структури управління проектами

13.2. Принципи класифікації організаційних структур у залежності від змісту проекту

13.3. Організаційний план

РОЗДІЛ 14. Фінансовий аналіз проекту

14.1. Організація проектного фінансування

14.2. Інвестиційний план

14.3. Фінансовий план

14.4. Фінансові показники проекту

РОЗДІЛ 15. Економічний аналіз проекту

15.1. Економічна привабливість проекту

15.2. Економічна цінність проекту

РОЗДІЛ 16. Екологічний аналіз проекту

16.1. Принципи проведення екологічного аналізу

16.2. Оцінка впливу проектів на навколишнє середовище

РОЗДІЛ 17. Соціальний аналіз проекту

17.1. Проектування соціокультурного середовища проекту

17.2. Індикатори  соціального  аналізу

17.3. Бюджет  соціального  проекту

РОЗДІЛ 18.Техніко-економічне обґрунтування проекту

Література

Анотаціязагрузка...