Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти - Швачко, С.О

Зміст       

Вступ

Розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри і ваги) англійської мови 1.1 До питання про слова-вимірювачі у лінгвістичній літературі

1.2 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами частин тіла людини

1.3 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами земельних ділянок та засобів вимірювання

1.4 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами контейнерів, посуду

1.5 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з числівниками

1.6 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами предметів невизначеної кількості

Розділ 2 Системно-функціональні характеристики слів  міри і ваги в англомовному дискурсі 2.1 Синтаксичні та лексичні характеристики слів міри і ваги англійської мови

2.2 Морфологічні характеристики слів-вимірювачів англійської мови

2.3 Словотворча активність слів міри і ваги англійської мови

2.4 Функціонування слів-вимірювачів у сучасній англійській мові

Розділ 3 Термінологізація і детермінологізація слів міри і ваги англомовного дискурсу  3.1 Про термінологічність слів міри та ваги

3.2 Термінологічні диференціальні ознаки слів міри та ваги. Системність слів міри та ваги

3.3 Точність та однозначність слів міри та ваги

3.4 Десинонімічність та деемоційність слів міри та ваги

3.5 Детермінологізація слів міри та ваги

Розділ 4 Сім чудес вимірювальної лексики (когнітивні зони)

ВИСНОВКИ

Список  використаної літератури

Джерела ілюстративного матеріалу

Список скороченьзагрузка...