Менеджмент. - Діденко В.М.

Анотація

ЗМІСТ

ВСТУП

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту.Мета вивчення, предмет та метод навчального курсу “менеджмент”

Методи

Поняття менеджера

Державний менеджмент

Удосконалення системи державного управління

Ранні теорії менеджменту

Менеждер по розвитку ринків

Менеджер по маркетингових дослідженнях

Менеджер по зв’язках з громадськістю

Менеджер рекламної діяльності

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

  Діденко В.М. Менеджмент   Тема 2. Прийняття управлінських рішень

Методи прийняття управлінських рішень

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

Тема 3 Планування в організації

Формування стратегії. Місія

Стратегічне планування

Бенчмаркінг

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення.

Тема 4. Організація, як функція управління

Деякі нестандартні методи відбору персоналу (рекрутингу)

Особливості нестандартних способів прийому на роботу

Основні принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

Управління організаційними змінами

Рекомендації

Повноваження та відповідальність

Делегування повноважень

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення.

Тема 5. Мотивація

Система винагороди Sales менеджерів

Внутрішня мотивація

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

Тема 6. Мотивація контроль. Поняття  контролю

Види контролю

Процесс контролю

Фінансовий контроль та його інструменти

Білінг робочого часу

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

Тема 7 Лідерство. Поняття лідерства

Ділова інтуіція

Самоменеджмент

Стадії формування трудового колективу

Управління за допомогою комітетів

Характерні помилки використання комітетів

Як створювати команду

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

Тема 8 Комунікації в системі управління організацією. Суть  комунікації

Поняття  комунікації

Wев – сайт, як комунікаційна складова

Ведення переговорів

Тім-білдінг

Інтернет-розвідка

Корпоративна пресса

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

Тема 9 Ефективність управління. Ефективність

Синергітичний ефект

ERP системи

Мистецтво управляти

Питання для роздумів, самоперевірки, повторення

Класики менеджменту

Список рекомендованих джерел

Практикум. Поняття і сутність менеджменту.

Прийняття управлінських рішень.

Планування організації

Організація, як функція управління.

Мотивація

Управлінський контроль

Комунікації в системі управління організацією.

Тестові завдання

Прийняття управлінських рішень

Планування в організації

Мотивація

Управлінський контроль

Лідерство

Комунікації в системі управління організацією.

Ефективність управління

Комплексні контрольні роботи

Тести з навчальної дисципліни «Менеджмент» І рівень.

II рівень.

Термінологічний словникзагрузка...