Монтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних установок - С. С. Мелейчук, В. М. Арсеньєв

Передмова

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИХ ТА ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК 1.1 Основи експлуатації холодильних і теплонасосних установок

1.2 Вимоги з техніки безпеки й охорони праці

1.3 Контрольні запитання

Розділ 2 МОНТАЖ ОСНОВНОГО Й ДОПОМІЖНОГО УСТАТКУВАННЯ 2.1 Організація монтажних робіт

2.2 Проектно-технічна документація

Проміжна документація

Виконавча документація

2.3 Виготовлення фундаментів для устаткування

Монолітні й збірні фундаменти

Віброізоляційні фундаменти

Розрахунок фундаментів

2.4 Монтаж компресора й електродвигуна

Вивірення устаткування на вертикальність

Перевірка рівномірності завантаження підкладок

Перевірка взаємного розташування компресора й електродвигуна

2.5 Монтаж теплообмінних апаратів і охолоджувальних пристроїв

2.5.1 Монтаж горизонтальних циліндричних апаратів

2.5.2 Монтаж вертикальних циліндричних апаратів

2.5.3 Монтаж плоскозмійовикових і колекторних батарей

2.5.4 Монтаж апаратів із секціями та змійовиками на піддоні або баці

2.5.5 Монтаж пристроїв для охолодження оборотної води

2.6 Монтаж допоміжного обладнання 2.6.1 Монтаж насосів

2.6.2 Монтаж масловіддільників та маслозбирачів

2.6.3 Монтаж регулюючої станції

2.6.4 Монтаж фільтрів

2.7 Монтаж теплової ізоляції

2.8 Контрольні запитання

Розділ 3 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

3.1 Випробування холодильної установки на міцність і щільність

3.2 Заправлення системи холодильним агентом і маслом 3.2.1 Заправлення системи робочою речовиною HFC- та HCFC-типу

3.2.2 Заправлення системи аміаком

3.2.3 Заправлення системи маслом

3.3.1 Обкатування компресора без клапанів

3.3.2 Обкатування компресора з клапанами

3.4 Контрольні запитання

Розділ 4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК 4.1 Експлуатація і робочі режими поршневих холодильних компресорів 4.1.1 Типи поршневих холодильних компресорів

4.1.2 Пуск і зупинення холодильних машин із поршневим компресором

4.1.3 Способи регулювання холодильних машин із поршневим компресором

4.2 Експлуатація і робочі режими холодильних агрегатів із гвинтовим компресором 4.2.1 Принцип дії гвинтового компресора

4.2.2 Пуск і зупинення холодильного агрегату з гвинтовим компресором

4.2.3 Експлуатація й регулювання холодопродуктивності холодильного агрегату з гвинтовим компресором

4.3 Експлуатація й робочі режими холодильних агрегатів зі спіральним компресором 4.3.1 Принцип дії спірального компресора

4.3.2 Пуск і зупинення спірального компресора

4.3.3 Регулювання холодопродуктивності

4.4 Підтримування оптимальних режимів роботи холодильної установки

4.5 Основні контрольно-вимірювальні прилади й автоматика

4.6 Контрольні запитання

Розділ 5 ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПУ

5.1 Повітряно-водяна теплонасосна установка 5.1.1 Тепловий насос для внутрішнього встановлення

5.1.2 Тепловий насос для зовнішнього встановлення

5.2 Розсільно-водяний тепловий насос

5.3 Водо-водяний тепловий насос

5.4 Основні заходи з планово-попереджувального технічного огляду

5.5 Контрольні запитання

Розділ 6 ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИХ І ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК 6.1 Основні положення технічного обслуговування

6.1.1 Випускання мастила з апаратів

6.1.2 Випускання неконденсованих газів із системи

6.1.3 Перевірка системи на герметичність

6.1.4 Відтаювання теплообмінного обладнання

6.2 Основні неполадки при роботі установок

6.3 Основні несправності механізмів та деталей

6.4 Основні положення ремонту 6.4.1 Поняття про зношування

6.4.2 Види ремонту

6.4.3 Технічне діагностування устаткування

6.5 Контрольні запитання

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИКзагрузка...